gevelwand 004 origineel

Home

Op de hoek Teilingerstraat/Agniesestraat in Rotterdam worden 32 woningen bewoond in zelfbeheer. Eigenaar is de gemeente Rotterdam. Maar de bewoners doen alles zelf: de huur innen, onderhoud, selectie van nieuwkomers etc. De meeste woningen zijn ‘voor-tussen-achter’-woningen en enkele souterrain-beletagehuizen.

Jarenlang was onduidelijk wat er met het 19e-eeuwse huizenblok moest gebeuren. De fundering was te zwak voor renovatie op hoog niveau. En het was te leuk en te karakteristiek om af te breken. In 1995 hebben de bewoners zelf het heft in handen genomen en kregen van de gemeenteraad toestemming om te starten met het zelfbeheer. De woningen zijn sindsdien goed onderhouden en de huren zijn laag gebleven. Toch kon er worden gespaard, zodat in 2014 de grootste helft van de fundering kon worden hersteld op eigen kosten. Aan het sparen is overigens abrupt een eind gekomen dankzij de verhuurdersheffing door de rijksoverheid. De verhuurdersheffing heeft het noodzakelijk gemaakt om de huren van leegkomende woningen extra te verhogen (huurharmonisatie) tot 80 % van de maximaal toegestane huur.

We vroegen aan bewoners wat ze prettig vinden aan wonen in zelfbeheer. Enkele reacties:

Nenad: “Het is een bruisende leefomgeving en een goed voorbeeld dat het ook anders kan”

Kim: “Het is een heel levende vorm van wonen  En je zet samen iets moois op’’

Marja: “Mensen zijn betrokken met elkaar”

Emmy: “Ohm sweet ohm”

Wim: “Zelfbeheer is een nogal tijdrovende hobby. Maar ik krijg er veel voor terug – een fijn huis en vriendelijke buren”

Joris: “Het levert diverse veelzijdigheid in sociale interacties op, en een interessante en bijzondere woonervaring’’

Sander: “Ik heb mijn beste buren ever leren kennen”

Willem: “Het is een heerlijke plek met goede bedoelingen”

Polly: “Je wordt geïnspireerd door je buren, je klust samen met je buren en je kan lachen met je buren. En het zijn behoorlijk wat buren die je kent door zo’n zelfbeheerproject”

Anne: “De mensen zijn betrokken en gaan met meer zorg om met hun leefomgeving”

Dieter: “Ik geloof in de collectieve kracht van mensen. We kunnen prima onze woonplek organiseren zonder tussenkomst van de vele al-dan-niet goed betaalde organisatielagen van de vastgoedindustrie”

Daniel en Anne: “Wij vinden wonen in een zelfbeheerproject prettig omdat het de ruimte geeft en stimuleert dat je actief bezig bent met kwaliteitsverbetering van je huis en je omgeving. Dit geeft veel (trotse) betrokkenheid en dus binding met de buren en de omgeving!”

Marie-Annet: “Goed dat we twintig jaar de tijd kregen om te bewijzen dat zelfbeheer mogelijk is. Ons voorbeeld kan worden gevolgd, nu de wooncoöperatie is opgenomen in de nieuwe woningwet’’