Actueel

BREAKING NEWS: Gemeente daagt Bewonersvereniging voor de rechter

De gemeente Rotterdam heeft aan de Rechtbank gevraagd om beƫindiging van het zelfbeheer. Een omvangrijke dagvaarding in een civiele bodemprocedure wordt bestudeerd, ook door de advocaten die door de Bewonersvereniging zijn ingeschakeld. De zaak dient op 15 juni 2017 bij de rechtbank in Rotterdam.

De gemeente wil het zelfbeheerproject verkopen. De positie van de bewoners als huurders is niet in het geding. Iedereen valt onder de huurwet en heeft huurbescherming, ook al wordt het blok verkocht.

De Telegraaf besteedt er op 7 juni een artikel aan. Het AD op 14 juni. RTV Rijnmond zendt op 14 juni een item uit.

Op 15 juni ’17 heeft de zitting plaatsgevonden. De rechter heeft de 2 partijen opgeroepen om eerst een serieuze poging te wagen om er in overleg uit te komen zodat een juridische uitspraak en mogelijk aanslepende beroepsprocedures voorkomen worden. Dit hebben de partijen aanvaard. De rechtszaak wordt nu 2 maanden aangehouden. Op korte termijn zal de bewonersvereniging met de gemeente in overleg gaan. De vereniging verspreidde een nieuwsbulletin onder de bewoners.

Op 18 juni schrijft Matthijs Goes een column in de Metro over de zaak. Citaat: “Iets dat legaal is, hoeft nog niet netjes te zijn”.

Actueel

Er zijn ook problemen en bedreigingen voor het zelfbeheer in de Teilingerstraat. De gemeente Rotterdam wil geen eigenaar van vastgoed meer zijn en wil het zelfbeheercomplex verkopen, liefst zonder de overeenkomst met de bewoners. Daarover heeft gemeenteambtenaar mr. R. van der Hoeven (Vastgoed) een brief geschreven aan de Bewonersvereniging. Ook schriftelijk heeft het bestuur een brief terug gestuurd.

Een van de 32 bewoners werd tijdens het funderingsherstel zo ontevreden over het zelfbeheer en zegde het lidmaatschap van de Bewonersvereniging op. Kort daarna stelde de fractie van Leefbaar Rotterdam vragen aan de wethouder over de alarmerende situatie in de Teilingerstraat. Het bestuur van de Bewonersvereniging schreef snel een persbericht hierover. Gelukkig kon het college van B&W de vragen van Leefbaar geruststellend beantwoorden (zie beantwoording door B&W). Uit deze beantwoording bleek dat het college, net als vastgoedambtenaar mr. R. van der Hoeven, niet over de juiste informatie beschikt over het zelfbeheer en de beheerovereenkomst. Om verdere misverstanden te voorkomen heeft de Bewonersvereniging daarover een brief aan B&W en de gemeenteraad gestuurd. Wordt vervolgd!

Watersnood

De Teilinger- en Agniesestraat werden goed getroffen door de hoosbuien van juni 2016, met ondergelopen woningen en fietsenkelder tot gevolg. De Bewonersvereniging heeft goede ideeĆ«n om wateroverlast in de toekomst te voorkomen en heeft die in een notitie Wateroverlast aangeboden aan de gebiedscommissie. Het probleem is echter zo acuut dat er niet op een “integrale aanpak” gewacht kan worden. Zandzakken zijn nu nodig! Het NOS-journaal berichtte op 15 juni 2016 over de situatie: 20u-journaal.

Eigen waterpleintje voor de deur

Na de overstroming gingen de bewoners op bezoek bij de Gebiedscommissie. Die regelde bij de gemeente Rotterdam een geniale stratenmaker. De stoep is nu lager gelegd en een groenstrook moet het regenwater voortaan door de grond laten zakken. De bewoners hebben beloofd het groen te onderhouden.En het zelfbeheer heeft uit pure vreugde alle deuren en kozijnen op de begane grond laten schilderen. Straat en gevelwand zien er goed uit.

Nu is het wachten op een echt grote hoosbui om te zien of de watersnood uitblijft.

 

Slepende rechtszaken achter de rug?

De eerder genoemde ontevreden bewoner heeft een rechtszaak aangespannen tegen het zelfbeheer omdat ze vond dat haar woning op instorten stond vanwege het funderingsherstel. Dat leek ons sterk overdreven, maar al vroeg in de procedure nam de kantonrechter het zekere voor het onzekere en gelastte de Bewonersvereniging in een voorlopige voorziening om herstelwerk uit te laten voeren aan de hoekgevel en alle ruiten te vervangen. Dit werk is gedaan.

Tijdens het vervolg van de rechtszaak heeft ze vele bezwaren aangevoerd tegen het zelfbeheer en klachten geuit over de afwerking van haar woning, met name over de douchebak en tegelwerk in de badkamer. Ook eiste ze huurvermindering.

In oktober 2016 heeft de kantonrechter een definitieve uitspraak gedaan. De Bewonersvereniging moet nu een aantal tegels aanbrengen in de badkamer. De rechter heeft het zelfbeheer en bijhorende zelfwerkzaamheid erkend en de eis tot huurvermindering afgewezen. De Bewonersvereniging is wel veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Het werk in de badkamer is uitgevoerd en we wachten nu af of ze in beroep gaat bij het Hof van Appel in Den Haag.

Dat heeft ze eerder gedaan in de rechtszaak die ze begon om kunststof kozijnen en dubbel glas af te dwingen. In deze procedure werd ze eerst door de kantonrechter in het ongelijk gesteld, en daarna in hoger beroep door het Hof, inclusief een veroordeling tot de kosten.

Het verenigingsbestuur heeft inmiddels een rechtsbijstandverzekering voor nieuwe gevallen afgesloten. We hopen niet dat we die nodig hebben en geven nog steeds de voorkeur aan redelijk overleg.