Vereniging

De bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat bestaat sinds 1995 en heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Elk voorjaar wordt een ledenvergadering gehouden waar het jaarverslag wordt besproken en het bestuur wordt gekozen. Er wordt vergaderd zo vaak als nodig is. De leden kunnen zelf ook een ledenvergadering bijeen laten roepen, als minstens acht bewoners dat willen.

Behalve het bestuur is er een selectiecommissie onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Nieuwe huurders tekenen het huurcontract en de Algemene Bepalingen. Daarmee tekenen ze ook voor afspraken die in het verleden binnen de Bewonersvereniging zijn gemaakt, zoals Het fundament van de Teiluit 2004 en de zelfbeheerafspraken uit 2005. Ook gaan nieuwe bewoners dan akkoord met de regeling Wie betaalt wat waarin heel precies wordt aangegeven welk onderhoud voor rekening van de huurder is en voor welke dingen de Bewonersvereniging verantwoordelijk is. In ‘Wie betaalt wat’ is ook opgenomen welke verbeteringen voor leningen of subsidie door de Bewonersvereniging in aanmerking komen. Dankzij eigen onderhoud, zelfwerkzaamheid en stimuleringsregelingen zijn de meeste woningen van binnen en van buiten in goede staat.

Ondanks de gewone verenigingsdemocratie en het corrigerend referendum kan een bewoner nog boos zijn, omdat hij of zij geen gelijk krijgt. Dan blijven over: de dienst Toezicht Gebouwen van de gemeente, de huurcommissie, de kantonrechter en de publiciteit, bijvoorbeeld via Facebook of de krant. Of allemaal tegelijk. Een voorbeeld:

Een (1) bewoner zegde het lidmaatschap van de vereniging op en startte een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter om betere isolatie van haar woning te verkrijgen. Na een afwijzend vonnis in deze zaak ging de bewoner in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag en begon tegelijkertijd een bodemprocedure tegen de vereniging bij het kantongerecht, waarin ook eisen in kort geding zijn gesteld. De bewoner heeft intussen het hoger beroep verloren. De bodemprocedure loopt nog.

In dezelfde periode verscheen op Facebook een pagina namens de bewonersvereniging. Dit blijkt een geval van identiteitsfraude te zijn met als doel: het scheppen van een negatief en tendentieus beeld van het zelfbeheer. Het ex-lid van de bewonersvereniging inspireerde ook een gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B & W over de ‘alarmerende toestand in de Teilingerstraat’.

Inzet van al deze acties: het verkrijgen van kunststof kozijnen, dubbel glas op kosten van het zelfbeheer en de onmiddellijke beëindiging van het zelfbeheer door de gemeente Rotterdam.

Het verenigingsbestuur bestaat uit zeven personen en verveelt zich nooit.
Kijk ook op de pagina’s pers en actueel.