Home

Op de hoek Teilingerstraat/Agniesestraat in Rotterdam worden 32 woningen bewoond in zelfbeheer. Eigenaar is de gemeente Rotterdam. Maar de bewoners doen alles zelf: de huur innen, onderhoud, selectie van nieuwkomers etc. De meeste woningen zijn ‘voor-tussen-achter’-woningen en enkele souterrain-beletagehuizen.

Jarenlang was onduidelijk wat er met het 19e-eeuwse huizenblok moest gebeuren. De fundering was te zwak voor renovatie op hoog niveau. En het was te leuk en te karakteristiek om af te breken. In 1995 hebben de bewoners zelf het heft in handen genomen en kregen van de gemeenteraad toestemming om te starten met het zelfbeheer. De woningen zijn sindsdien goed onderhouden en de huren zijn laag gebleven. Toch kon er worden gespaard, zodat in 2014 de grootste helft van de fundering kon worden hersteld op eigen kosten. Aan het sparen is overigens abrupt een eind gekomen dankzij de verhuurdersheffing door de rijksoverheid. De verhuurdersheffing heeft het noodzakelijk gemaakt om de huren van leegkomende woningen extra te verhogen (huurharmonisatie) tot 80 % van de maximaal toegestane huur.

Begin 2018 kwam er een eind aan de rust op de hoek van de Teilingerstraat/Agniesestraat. De gemeente Rotterdam vroeg in 2017 aan de rechtbank om het contract met de bewonersvereniging stop te zetten, omdat de gemeente ons complex wil kunnen verkopen aan de meest biedende partij. De bewoners hebben zich verdedigd. Maar de rechter gaf de gemeente gelijk. Het contract stopt op 1 juli 2018. De gemeente wil een nieuwe (tijdelijke) beheerder aanstellen en zal dan haar bezit verkopen, waardoor voor de bewoners een onzekere tijd aanbreekt. De 32 huurders hebben dan nog steeds huurbescherming en daardoor kan een nieuwe eigenaar/beheerder de huren niet verhogen en moeten de bestaande huurcontracten worden overgenomen.

Maar er is een lichtpunt. In hetzelfde vonnis is de gemeente veroordeeld tot het betalen van € 559.102,00 schadevergoeding aan de Bewonersvereniging. Gezocht wordt nu naar een sociale investeerder die de woningen wil kopen met behulp van deze ‘bruidsschat’ en samen met de Bewonersvereniging het wonen in zelfbeheer wil voortzetten.

Deze zoektocht van bewoners en gemeente naar een nieuwe eigenaar duurt nu al meer dan twee jaar. Intussen is het zelfbeheer door de bewoners voortgezet met stilzwijgende instemming van de gemeente. De bewonersvereniging heeft het noodzakelijke onderhoud gedaan, met bijzondere aandacht voor de daken. De woningen van vertrekkende bewoners zijn opgeknapt en opnieuw verhuurd. Administrateur VVE010 deed de boekhouding. Gehoopt wordt op een goede afloop met behoud van de woningen en het zelfbeheer. De bewonersvereniging is er klaar voor.