Pers

Funderingsherstel dat betaald werd door de huurders, trok de aandacht van de landelijke pers. Het dagblad Trouw maakte een reportage over het zelfbeheer, net als het landelijke tijdschrift van de Nederlandse Woonbond. Het succes van het zelfbeheer werd bekend in dezelfde tijd dat de woningcorporaties steeds meer onder vuur kwamen te liggen. In de Eerste Kamer werd de nieuwe Woningwet behandeld. Adri Duijvestein (PvdA) diende een amendement in en minister Blok maakte in de Woningwet ruimte voor zelfbeheer door huurders. De Teilingerstraat werd een belangrijk voorbeeld (zie Trouw 13 juli ’15). Op persoonlijke titel nam Marie-Annet van Grunsven deel aan een landelijke pressiegroep, samen met enkele hoogleraren, experts en corporatiedirecteuren. Dat resulteerde in een verklaring over ‘Recht op zelfbeheer’. Trevor James (Vannimwegen) schreef in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting een boeiend artikel over het Engelse ‘Right to manage‘. En Max de Witte studeerde af op de Rotterdamse Hogeschool met een scriptie over de Wooncoöperatie, waarin ook het zelfbeheer in de Teilingerstraat wordt behandeld.

De Telegraaf besteedde op 7 juni 2017 een artikel aan het zelfbeheer. Het AD op 14 juni. RTV Rijnmond zond op 14 juni 2017een item uit.

Op 15 juni ’17 heeft de zitting plaatsgevonden. De rechter riep de twee partijen op om eerst een serieuze poging te wagen om er in overleg uit te komen zodat een juridische uitspraak en mogelijk aanslepende beroepsprocedures voorkomen konden worden. De vereniging verspreidde een nieuwsbulletin onder de bewoners.

Op 18 juni ’17 schreef Matthijs Goes een column in de Metro over de zaak. Citaat: “Iets dat legaal is, hoeft nog niet netjes te zijn”.

Eind 2020 is het complex door de gemeente verkocht aan een liefdadigheidsstichting die met de bewoners een vruchtgebruikovereenkomst heeft afgesloten. De Telegraaf schreef er een artikel over.