Pers

Funderingsherstel dat betaald werd door de huurders, trok de aandacht van de landelijke pers. Het dagblad Trouw maakte een reportage over het zelfbeheer, net als het landelijke tijdschrift van de Nederlandse Woonbond. Het succes van het zelfbeheer werd bekend in dezelfde tijd dat de woningcorporaties steeds meer onder vuur kwamen te liggen. In de Eerste Kamer werd de nieuwe Woningwet behandeld. Adri Duijvestein (PvdA) diende een amendement in en minister Blok maakte in de Woningwet ruimte voor zelfbeheer door huurders. De Teilingerstraat werd een belangrijk voorbeeld (zie Trouw 13 juli ’15). Op persoonlijke titel nam Marie-Annet van Grunsven deel aan een landelijke pressiegroep, samen met enkele hoogleraren, experts en corporatiedirecteuren. Dat resulteerde in een verklaring over ‘Recht op zelfbeheer’. Er kwamen vragen van huurders binnen en buiten Rotterdam om meer informatie over zelfbeheer. In deze periode vertelde Marie-Annet over het zelfbeheer in de Tros-nieuwsshow en bij Max-televisie (vanaf 36:00). Trevor James (Vannimwegen) schreef in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting een boeiend artikel over het Engelse ‘Right to manage‘. En Max de Witte studeerde af op de Rotterdamse Hogeschool met een scriptie over de Wooncoöperatie, waarin ook het zelfbeheer in de Teilingerstraat wordt behandeld.