Geschiedenis

Tot 1995 was de toenmalige woningstichting PWS de beheerder van de 32 gemeentewoningen. Toen deze woningstichting in ‘93 enkele huizen begon dicht te timmeren met het oog op sloop, kwamen de bewoners in actie. Het motto werd: ‘Als PWS de woningen niet wil of kan beheren, dan doen we het wel zelf’. De bewoners vonden gehoor bij de gemeenteraad, waar mw. Lenie Hemelsoet van het CDA een motie indiende om het zelfbeheer door bewoners mogelijk te maken. Er volgden twee jaar van onderhandelen met het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam. In 1995 werd de motie Hemelsoet besproken in de raadscommissie (zie verslag). Daarna ging de gemeenteraad akkoord (zie afdoening Motie Hemelsoet) en tekenden bewoners en gemeente de beheerovereenkomst waarin de onderlinge verhoudingen tussen gemeente en bewoners werden vastgelegd. Behalve de bewonersvereniging tekende ook een Stichting de Teil mee. Deze stichting had een toezichthoudende rol en heeft zich in 2009 opgeheven, waarna de Bewonersvereniging (met instemming van de gemeente) overbleef als contractpartner. Bij de start van het zelfbeheer tekenden ook alle bewoners het contract stelden zich financieel garant. In 2013 werd door het verenigingsbestuur een voorstel ingediend tot funderingsherstel onder acht panden op de hoek van de Teilingerstraat/Agniesestraat. In 2014 sloeg wethouder Karakus een symbolische eerste paal en werd het werk in datzelfde jaar uitgevoerd.