FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden over het zelfbeheer in de Teilingerstraat/Agniesestraat.

Wat is zelfbeheer?

De bewoners regelen alles zelf: de huur innen, vaste lasten betalen (rioolrecht, OZB), nieuwe bewoners selecteren, kleine reparaties doen we eigenhandig en voor groot onderhoud regelen we de aanbesteding. etc. Daartoe is een bewonersvereniging opgericht. Het meeste werk wordt gedaan door het bestuur, dat jaarlijks door de leden wordt gekozen. 

Van wie zijn die huizen?

Alle 32 woningen (plus een fietsenstalling en twee bedrijfsruimtes) zijn eigendom van een liefdadigheidsstichting. Daarmee is in 2020 een vruchtgebruik-overeenkomst gesloten. De vorige eigenaar was de gemeente Rotterdam.

Waarom is de huur zo laag?

In 1993 begon het zelfbeheer met de normale huren van die tijd. Die waren al laag, omdat er nooit een grootscheepse renovatie was geweest. Vanaf het begin heeft de bewonersvereniging altijd de landelijk vastgestelde huurverhogingen gevolgd. Meer mocht niet en het was ook niet nodig. De meeste huren zijn nu rond de €250, afhankelijk van de grootte van de woning.
Sinds de invoering van de verhuurderheffing door het rijk zijn de huren van vrijkomende woningen wel extra verhoogd en om te sparen voor het tweede deel v/h funderingsherstel. Vrijkomende woningen verhuren we voor 80 % van de wettelijke huur.
Tegen die verhuurderheffing hebben we intussen met succes bezwaar gemaakt. Binnen de vereniging zal worden besproken welke consequenties dit zal hebben voor de huren. 

Wie doet het onderhoud?

Bewoners melden klachten bij het bestuur. Het bestuur onderzoekt de klacht. Kleine reparaties doen de bewoners zelf. Soms krijgen bewoners een onkostenvergoeding of lening, bijvoorbeeld voor een mooiere badkamer. Groot onderhoud of specialistisch werk laten we uitvoeren door een vakman. De vereniging heeft ook een eigen Meerjarenonderhoudsplan voor daken, groot schilderwerk etc.

Wie betaalt het funderingsherstel?

De bewonersvereniging heeft twintig jaar gespaard en €600.000 betaald aan de aannemers. De eerste fase (acht panden) is u klaar. De tweede fase (vier panden) kan nu hopelijk worden betaald uit de schadevergoeding die door de rechter aan de gemeente is opgelegd na de stopzetting van het zelfbeheercontract.

Zijn jullie een woongroep?

Neen. We zijn een bewonersvereniging. Elke woning is zelfstandig. Enkel de fietsenstalling is gedeeld. Door de vereniging kennen we elkaar wat beter dan gewoon is in een straat want het beheer wordt collectief aangepakt en belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen. Een keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Soms is er een extra vergadering, als daar aanleiding toe is. Binnen de vereniging gaat het meestal goed, al zijn er wel eens meningsverschillen. Daar is mee te leven.