FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden over het zelfbeheer in de Teilingerstraat/Agniesestraat.

Wat is zelfbeheer?

De bewoners regelen alles zelf: de huur innen, vaste lasten betalen (rioolrecht, OZB), nieuwe bewoners selecteren, kleine reparaties doen we eigenhandig en voor groot onderhoud regelen we de aanbesteding. etc. Daartoe is een bewonersvereniging opgericht. Het meeste werk wordt gedaan door het bestuur, dat jaarlijks door de leden wordt gekozen.

Van wie zijn die huizen?

Alle 32 woningen (plus een fietsenstalling en twee bedrijfsruimtes) zijn eigendom van de gemeente Rotterdam. Daarmee is in 1993 een zelfbeheerovereenkomst gesloten. Hiermee werd sloop voorkomen. Zo lang de huizen veilig bewoond kunnen worden, blijft deze overeenkomst gelden. De gemeente verdient niets aan ons maar wij kosten de gemeente ook niets. De gemeente wil overigens intussen wel van het zelfbeheer af en heeft aan de rechtbank gevraagd hierover een uitspraak te doen.

Waarom is de huur zo laag?

In 1993 begon het zelfbeheer met de normale huren van die tijd. Die waren al laag, omdat er nooit een grootscheepse renovatie was geweest. Vanaf het begin heeft de bewonersvereniging altijd de landelijk vastgestelde huurverhogingen gevolgd. Meer mocht niet en het was ook niet nodig. De meeste huren zijn nu tussen de € 150 en €250, afhankelijk van de grootte van de woning.
Sinds de invoering van de verhuurderheffing door het rijk (€13.000 per jaar) zijn de huren van vrijkomende woningen wel extra verhoogd, en om te sparen voor het tweede deel v/h funderingsherstel.
Tegen die verhuurderheffing hebben we intussen met succes bezwaar gemaakt. Binnen de vereniging zal worden besproken welke consequenties dit zal hebben voor de huren.

Is het wel “eerlijk’’ dat jullie zo’n lage huur betalen?

De gemeente verdient niets aan ons maar wij kosten de gemeente ook niets. Wij ontvangen geen subsidie en stel dat onze huizen gesloopt waren en vervangen waren door nieuwbouw, dan hadden misschien 25 van de 32 bewoners vanaf 1993 huursubsidie ontvangen. Voor de samenleving is dit dus een grote besparing. Onze huur is relatief laag maar dat komt ook omdat wij door vrijwilligerswerk veel geld besparen. De huizen die we van de sloop gered hebben zijn nu bij de mooiste van de buurt, en dat heeft de gemeente geen cent gekost. Bij de gemeente hebben ze nu de status “beeldbepalend”.
Voor het milieu zijn we ook een grote besparing want slopen van huizen is erg slecht voor het milieu.

Wie doet het onderhoud?

Bewoners melden klachten bij het bestuur. Het bestuur onderzoekt de klacht. Kleine reparaties doen de bewoners zelf. Soms krijgen bewoners een onkostenvergoeding of lening, bijvoorbeeld voor een mooiere badkamer. Groot onderhoud of specialistisch werk laten we uitvoeren door een vakman. De vereniging heeft ook een eigen Meerjarenonderhoudsplan voor daken, groot schilderwerk etc.

Wie betaalt het funderingsherstel?

De bewonersvereniging heeft twintig jaar gespaard en €600.000 betaald aan de aannemers. De eerste fase (acht panden) is nu klaar. Er wordt nu gespaard voor de tweede en laatste fase (vier panden).

Zijn jullie een woongroep?

Neen. We zijn een bewonersvereniging. Elke woning is zelfstandig. Enkel de fietsenstalling is gedeeld. Door de vereniging kennen we elkaar wat beter dan gewoon is in een straat want het beheer wordt collectief aangepakt en belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen. Een keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Soms is er een extra vergadering, als daar aanleiding toe is. Binnen de vereniging gaat het meestal goed, al zijn er wel eens meningsverschillen. Een (ex)lid/bewoner trok het bijvoorbeeld niet meer en is een hetze begonnen op internet, met valse facebookpagina’s en zo. Dat is jammer.

Hoe democratisch zijn jullie?

We zijn heel erg democratisch. Elke nieuwe afspraak publiceren we en over elk nieuw besluit kan een referendum onder de bewoners worden georganiseerd.

Wat is het verschil met een koopwoning?

Wij zeggen wel eens dat wij een huurders-VVE zijn. Net als in elke koop-VVE regelt de vereniging alles. En omdat wij heel veel zelf doen kunnen wij veel goedkoper werken dan een woningbouwcorporatie.

Wat is het verschil met de kluswoningen die tegenwoordig “modern” zijn?

Wij noemen ons zelf ook al jaren een klus-huurwoningencomplex. Wij zijn daar in Rotterdam de uitvinders van. Het grote verschil is dat onze huizen huurhuizen zijn en blijven en dat vinden wij belangrijk.

Komt er wel eens een huis vrij?

Niet vaak. Soms krijgen mensen baby’s en vertrekken. Maar er gaan ook jaren voorbij dat er geen enkel huis vrijkomt. Het is erg leuk op de hoek Teilingerstraat/Agniesestraat!