Vereniging

De bewonersvereniging Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat bestaat sinds 1995 en heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Elk voorjaar wordt een ledenvergadering gehouden waar het jaarverslag wordt besproken en het bestuur wordt gekozen. Er wordt vergaderd zo vaak als nodig is. De leden kunnen zelf ook een ledenvergadering bijeen laten roepen, als minstens acht bewoners dat willen.

Behalve het bestuur is er een selectiecommissie onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Nieuwe huurders tekenen het huurcontract en de Algemene Bepalingen. Daarmee tekenen ze ook voor afspraken die in het verleden binnen de Bewonersvereniging zijn gemaakt, zoals Het fundament van de Teiluit 2004 en de zelfbeheerafspraken uit 2005. Ook gaan nieuwe bewoners dan akkoord met de regeling Wie betaalt wat waarin heel precies wordt aangegeven welk onderhoud voor rekening van de huurder is en voor welke dingen de Bewonersvereniging verantwoordelijk is. Elke nieuwe bewoner tekent ook voor de verplichting om (gemiddeld) een dag per maand mee te werken aan het zelbeheer.  In ‘Wie betaalt wat’ is ook opgenomen welke verbeteringen voor leningen of subsidie door de Bewonersvereniging in aanmerking komen. Dankzij eigen onderhoud, zelfwerkzaamheid en stimuleringsregelingen zijn de meeste woningen van binnen en van buiten in goede staat.